Горива

Горивата на Gulf Oil е она што нѐ прави препознатливи кај нашите потрошувачи. Преку нашите бензински станици, како и преку другите наши дистрибутери, нудиме различни видови нафта и нафтени деривати, кои ги исполнуваат највисоките европски стандарди. Горивата ги подобруваат возните својства на вашите моторни возила, а ниското присуство на сулфур резултира со ниска емисија на штетни гасови, правејќи нѐ општествено одговорна компанија.

Поголемиот број поминати километри, мирна работа на моторот и подобрување на возните својства на вашето моторно возило се дел од карактеристиките на нашите горива.