Услови на користење

Услови за користење на нашата веб-страница и содржината што се наоѓа во неа Оваа веб-страница му припаѓа на Gulf Oil International. c / o 16 Чарлс II Стрит, Лондон SW1Y 4QU, Обединето Кралство.tel +44 207 839 2402, Факс +44 207839 2399 Gulf Oil International нема да биде одговорен за следната загуба или штета (вклучувајќи  трошоци кои се однесуваат или произлегуваат од таквата загуба или штета), без разлика дали произлегуваат од договорот, прекршок (вклучувајќи небрежност), прекршување на законска обврска, придонес или на друг начин , и дали или не Gulf Oil International е свесен за можноста за таква загуба или штета што може да произлезе од користењето на оваа веб-страница или која било информација содржана во неа:

– индиректна или последователна загуба;
– загуба на приходи, деловни активности, профит, камата или очекувани заштеди;
– губење на добра волја или репутација;
– губење или оштетување на евиденција или податоци, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, сите
трошоци за регенерирање или обновување на било која загубена или оштетена евиденција или податоци;
– казни, парични казни или други санкции наметнати од некое владино или друго регулаторно тело;
– побарувања од трета страна за загуба или штета или друг надоместок;
– било каква загуба или штета што се однесува на или која произлегува од која било Содржина што ја преземате или на друг начин ја добивате преку Сајтот;
– било каква загуба или оштетување на вашиот компјутер или други компјутерски системи што произлегуваат од преземањето на некоја од Содржината или на друг начин преку користење на Веб-страницата;

ДОСТАПНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Бидејќи меѓународните информации се дадени на оваа веб-страница, не сите наведени производи или услуги може да бидат достапни во вашата земја.

Ве молиме контактирајте го најблискиот дистрибутер на Gulf  за информации за производите и услугите што се достапни во вашата земја.

ЛИНКОВИТЕ ДО СТРАНА НА ТРЕТИ ЛИЦА

Оваа веб-страница може да содржи линкови до трети страни. Ако ги имате овие врски, ќе ја напуштите веб-страницата на Gulf Oil International.

Пристапот до било која друга интернет страница поврзана со оваа веб-страница е на сопствен ризик на корисникот и Gulf Oil International не е одговорен за точноста или веродостојноста на сите информации, податоци, мислења, совети или изјави направени на овие сајтови.

Ние не прифаќаме никаква одговорност во врска со такви сајтови или линкови. Gulf Oil International ги обезбедува овие линкови само како погодност и вклучувањето на такви врски не значи одобрување.

Вашето користење на овој веб-сајт и преземања од него, како и функционирањето на овие услови и услови, ќе се регулира во согласност со законите на Англија и Велс.

Англиските судови имаат ексклузивна надлежност за секој спор што произлегува од вашата употреба на оваа веб-страница. Понуди за вработување

Неодамна има неколку случаи на непознати лица кои тврдат дека нудат вработување во име на оваа компанија, за возврат за плаќање на надомест.

Сите лица кои добиваат такви понуди се предупредени дека оваа компанија не поднесува никакви понуди за вработување под никакви околности, освен ако апликантот најпрво не е лично интервјуиран во Обединетото Кралство од страна на директорите на компанијата и e во ПОСТАПКА на важечка Обединета Дозвола за работа на Кралство издадена од Министерството за внатрешни работи на британската влада.

Компанијата / нејзините директори и службеници не ја прифаќаат одговорноста за каква било понуда за вработување издадена од лица непознати / не се овластени од страна на Друштвото, освен ако не се исполнети горенаведените формалности.