Одржливост

Gulf Oil International повеќе не управува со нафтени полиња, цевководи или рафинерии, кои се толку често главна причина за загриженост за животната средина. Сите системи за дистрибуција на гориво и масло се дизајнирани да избегнат ослободување на нафта и нафтени деривати и во случај на непредвидена несреќа да спречат било какво истекување, така што местото на несреќата може правилно да се санира.