Правни напомени

Сите трговски марки, имиња на марки, имиња на производи, наслови и авторски права што се користат во gulfoilltd.com се трговски марки, имиња на производи или авторски права на нивните сопственици.

Нема дозвола дадена од Gulf Oil International во употребата на било кој од нив и таквата употреба може да претставува прекршување на правата на сопственикот.

Можете да пристапите и да ја гледате содржината на оваа веб страница и да добиете и прикажете содржина, вклучувајќи текст, фотографии и други слики и звук, од страницата на компјутерскиот екран и / или да печатите поединечни страници на хартија и / или да направите разумен број фотокопии и / или да сочувате  содржина во електронска форма на хард-дискот на вашиот компјутер за ваша лична, внатрешна употреба или за некомерцијална употреба што не е штетна за Gulf Oil International.

Вие исто така се согласувате да не адаптирате, менувате или создавате деривативни дела од било која содржина на gulfoilltd.com, освен за некомерцијална употреба која не е штетна за Gulf Oil International.

Секоја друга употреба на содржината gulfoilltd.com бара претходна писмена дозвола од Gulf Oil International. Логото на “Gulf во портокалов диск”, логотип и имињата на производите и услугите во Gulf се регистрирани заштитни знаци на Gulf Oil International, c / o 16 Чарлс II Стрит, Лондон, SW1Y 4QU, Англија.