Xtream diesel

Создадено да ги задоволите сите EURO барања и барањата на сите потрошувачи кои користат дизел погонски единици.
Адитивите во Xtream дизел горивото содржат значителни компоненти кои помагаат во:
  • Отстранување на наслагите на моторот
  • Го подобрува вбризгувањето на горивото во моторот
  • Ја намалува потрошувачката на гориво
  • Оптимално согорување на горивото
  • Отстранување на корозијата од деловите кои се во допир со горивото