Класични моторни масла

Нашата Classic линија на моторни масла е создадена за да ги исполни барањата на сопствениците на автомобили. Моторни масла на кои првенствена цел им е да го обложат и заштитат моторот за оптимална и непречена работа.

Во нашата понуда побарајте ги Gulf Classic 30, Gulf Classic 50 и Gulf Classic 20W-50, подобни за сите автомобили низ светот.